FAQ 2017-01-30T23:00:46+01:00
“Brugergrænsefladen på tabletten er “pæn”, tydelig, enkel og let anvende. Processen med at forbinde apparat med den relevante patient er hurtig at udføre og kan for en dels vedkommende udføres mens prøven analyseres. Flere forskellige analyser (på forskellige apparater og patienter) kan køre sideløbende.

Jeg oplever det som et kvalitetsløft af samme kaliber som overgangen fra analog telefoni til IPNetcoms integrerede IP telefoniløsning.

Samlet er det min vurdering at medPORT er brugervenligt, tidsbesparende og giver anledning til en langt mere sikker dataoverførsel.”

Lars Aagaard Olsen, Praktiserende læge - egen praksis

”I og med at tastearbejdet gøres nemmere, opnår vi større kvalitetssikring, som er afgørende for, at vi kan bibeholde en høj patientsikkerhed. Der er altid en risiko forbundet med manuel indtastning af testresultater. Med medPORT kan vi overføre laboratoriesvar elektronisk, hvilket gør arbejdsprocesserne markant lettere og øger kvaliteten af patientdata.

medPORT er absolut en kvalitetsmæssig god løsning i en travl hverdag og kan kun anbefales til andre, der arbejder med POCT-udstyr”

Lene Gosvig-Jensen, bioanalytiker - Lægehuset i Jyderup

“Man undgår dobbelt journalføring, hvor man bruger tid på både at notere diverse prøveresultater i journal- og laboratorieskemaet. Nu føres resultaterne direkte ind i laboratorieskemaet, så man sparer tid og får et bedre overblik.

Det giver et hurtigere overblik over patienternes laboratoreisvar. Medport gør også arbejdet mere overskueligt, når patienterne kommer til kontroller, og diverse værdier skal sammenlignes, fordi man ikke skal gennemgå patienternes journaler for at finde tidligere målte værdier”

Pia Jacobsen, Sygeplejerske - Familielægerne i Valby

“Vi har haft medPORT i klinikken siden september 2015, hvilket har været en stor gevinst for vores daglige arbejde i klinikken.

For os er det især patientsikkerheden og tidsbesparelsen ved at slippe for selv at indtaste resultaterne i laboratoriekortet der er til stor hjælp – men derudover er det også en fordel, at jeg altid nemt kan finde alle resultaterne i medPORT.

Under vores nylige akkreditering, vakte medPORT også begejstring i forhold til patientsikkerhed. Jeg er ikke i tvivl om at den sikkerhed, effektivitet og ensartede arbejdsprocesser medPORT medfører i klinikken også vil være en gevinst for andre lægepraksisser i vores situation.”

Elisabeth Nøttrup Hechmann, Sygeplejerske - Læge Hans Hechmann

“Vi har nu i næsten 12 måneder brugt medPORT i klinikken til elektronisk at overføre vores analyser fra vores 4 POC-apparater.

De sidste mange år har vi manuelt indtastet resultaterne, hvilket både var meget tidskrævende, men også med risici for, at de aflæste resultater endte i et forkert laboratoriekort – grundet “den lange vej fra apparat til laboratoriekort”.

I en travl hverdag bliver vi ofte afbrudt – og de små gule sedler med labsvar lander forkerte steder. Det slipper vi nu for med medPORT – hvor vi er sikre på, at laboratoriesvaret lander på den rette patient – helt uden gule sedler, blot med et enkelt tryk på medPORT.

Vi føler patientsikkerheden er optimeret med medPORT, og risikoen for UTH er mindsket markant – vi føler os godt rustet til den kommende akkreditering.

MedPORT er et meget simpelt og brugervenligt arbejdsredskab.

Vi kan varmt anbefale brug af medPORT – både i solopraksis og større lægehuse.”

Sanne Sørensen, Sygeplejerske - Læge Katrine Rasmussen

”Vi har siden december 2015 benyttet medPORT i vores laboratorie.  Tidligere benyttede vi en anden analyseløsning, der også kunne sende resultaterne direkte over i journalen, men vores opfattelse var, at det var omkostningstungt i både drift og service.

Med flere mindre apparater der automatisk overfører resultaterne til labkortet via medPORT har vi opnået en større fleksibilitet, øget effektivitet og ikke mindst langt bedre økonomi i forhold til omkostningerne på laboratorieapparater og analyserne.

Alt i alt har medPORT vist sig at være en stor gevinst for vores daglige arbejde og økonomien vedr. laboratorieanalyser.”

Allan Paaske Pedersen, Praktiserende læge – Brørup lægehus

“Vi har i vores store lægehus med 6 faste læger, 2 uddannelseslæger og 1 vikar tidligere benyttet et større apparat der overførte resultater til journalsystemet. Med dette apparat skulle der køres daglige kontroller, rens hver mdr., en større rens hver 3. mdr. og tekniker som skulle komme 2 gange årligt og lave servicetjek på apparatet. Dette ville vi gerne væk fra og afprøve apparater/systemer der ikke krævede dette vedligehold/service samt kontroller.

Derfor valgte vi til sammenligning, at afprøve os med medPORT og derved med nogle mindre apparater der ligeledes heller ikke kræver vedligehold på samme måde og ingen daglige kontroller, samt at alle resultater bliver overført til journalsystemet. Samtidig er medPORT meget nemt at betjene.

Vi må indrømme, at det har været et stort skridt op, at kunne sammenkoble apparater til medPORT på samme tid. Alt dette tilsammen giver os langt større fleksibilitet og effektivitet i dagligdagen. Desuden oplever vi en markant besparelse på testmaterialer og service ved at skifte til mindre apparater og medPORT.

Supporten hos medPORT er upåklagelig. De er altid hjælpsomme ved. evt. spørgsmål.

For os fungerer dette så godt, at vi har valgt at købe yderligere en enhed til vores laboratorie for at opnå endnu større effektivitet. En investering vi føler hurtigt bliver tjent hjem i forhold til den tidsbesparelse der opnås og den bekvemmelighed og sikkerhed vi oplever i vores daglige brug.”

Karen Marie Sand, Laboratoriet – Give Lægehus
Hvorfor sparer man så meget tid med medPORT i klinikken? 2017-01-30T14:33:39+01:00

Der er primært 3 årsager til at klinikker med medPORT sparer en masse tid.

1)      Det overflødiggøres at indtaste CPR-nummer på POC apparaterne
2)      Man kan droppe al nedskrivning på papirlapper
3)      Man kan droppe al indtastning af resultaterne i journalsystemet

1) Overflødiggør al indtastning af patientdata på POC-apparaterne.
Mange klinikker indtaster af sikkerhedsmæssige grunde patienters data på deres POC apparater inden de starter analysen. Om end det er god praksis at indtaste patientens data på sine POC apparater, er det en tidskrævende og langsommelig proces, der ofte besværliggøres af POC-apparaternes små skærme og begrænsede følsomhed.

Med medPORT overflødiggøres hele denne proces, da alle resultaterne fra POC apparaterne bliver tilknyttet patienten i medPORT. Det vil sige, at man i stedet for at finde et ældre resultat på hver enkelt POC apparat, nu kan finde dem alle sammen nemt og enkelt på medPORT i stedet.

2) Drop alle papirlapperne
Da alle resultater nu bliver overført fra POC apparaterne til medPORT, og derfra direkte til journalsystemet er det ikke længere nødvendigt at printe, eller først skrive ned på papirlapper for efterfølgende at indtaste de samme data i labkortet. Det hele sker nu ved tryk på en knap.

3) Spring indtastning af resultaterne i journalsystemet over
Eftersom alle resultaterne fra POC apparaterne nu bliver overført digitalt til journalsystemet spares der en masse tid ved ikke først at skulle skrive dem ned, finde patienten, åbne labkortet, finde analyserne og indtaste resultaterne.

Derudover oprettes analyserne automatisk – også selvom en analyse ikke før er tilføjet patienten. Det betyder der spares endnu mere tid på disse patienter, da man ikke også først skal oprette analyserne inden man kan indtaste resultaterne.

Nedenfor et opstillet eksempel på en typisk analyse foretaget i praksis. Eftersom patienten allerede er valgt og resultatet modtaget fra urinapparatet kræver det blot et tryk på ”send” knappen og resultatet sendes til journalsystemet.

Det tager under ét sekund.

Hvilke POC apparater kan benyttes med medPORT? 2017-01-30T14:30:41+01:00

Vi bestræber os på at kunne tilbyde integration til så stor en del af de POC-apparater der står ude hos de danske praktiserende læger. I samarbejde med producenterne af de forskellige POC-apparater udvikler vi hele tiden produktporteføljen og kan derfor tilbyde flere og flere læger medPORT – uden at de nødvendigvis skal bytte et foretrukkent apparat ud med et andet.

I dag fungerer følgende apparater med medPORT.

 Producent  Apparat  Måletype  Analyse(r)
 Siemens  DCA Vantage  Blod  HbA1c, eAG
 Siemens  Clinitek Status  Urin  Urinstix, hCG
 Alere  Afinion AS100  Blod  CRP, HbA1c, ACR & Lipid
 Alere  Urilyzer 100  Urin  Urinstix
 Hemocue  WBC DIFF  Blod  Differentialtælling, hvide blodlegemer
 Hemocue  Hb 201+  Blod  Hæmoglobin, Hb
 Hemocue  Glukose 201+ / Glukose 201RT  Blod  Glukose
 Roche  CoaguChek XS Plus  Blod  INR
 Roche  Urisys 1100  Urin  Urinstix
 Macherey-Nagel  Uryxxon – Relax  Urin  Urinstix
 Orion Diagnostica  Quickread Go  Blod  CRP, Hæmoglobin
 EKF Diagnostic  QuoTest  Blod  HbA1c, eAG mf.
 Bodytech  i-CHROMA  Blod  CRP

Skulle du benytte et apparat i din klinik som ikke står på ovenstående liste, hører vi gerne fra dig. Så vil vi se på muligheden for at få integreret det i medPORT så hurtigt som muligt.

Kan man teste på flere patienter på én gang? 2017-01-30T14:35:51+01:00

Ja, der er ikke nogen flaskehals eller ventetid i forhold til at vælge patient i medPORT. Det betyder, at alle der benytter laboratoriets POC apparater kan arbejde samtidig og uden ophold eller ventetid ved medPORT.

Nedenfor et eksempel på at der er valgt forskellige patienter, der foretages analyser på sideløbende.

Hvordan finder man den patient ens analyse vedrører? 2017-01-30T14:35:44+01:00

I medPORT skal du ikke bruge tid på at søge efter patienten i hele journalsystemet, eller indtaste CPR-nummer. Da medPORT er integreret med klinikkens journalsystem, og derved har adgang til kalenderen, vises kun dagens patienter på skærmen. Det er endda muligt at indstille medPORT, således at den kun viser et bestemt tidsrum ad gangen – eksempelvis 3 timer frem og 3 timer tilbage. Patienterne er sorteret i alfabetisk rækkefølge efter deres fornavn, så det er let og hurtigt at finde sin patient.

I større lægepraksisser med mange læger/laboranter/sygeplejersker kan der ofte være flere hundrede patienter på en dag. Her er den indbyggede filterfunktion en stor fordel, da man hurtigt kan få vist patienter der lever op til nogle specifikke kriterier. I filteret er det muligt at vælge kun at se en specifik kalender, et bestemt tidsrum eller kønnet på ens patient.

Nedenfor et par eksempler på hvor simpelt og hurtig, man kan finde og vælge den relevante patient.

Billede 1 – Her ses det samlede overblik over de patienter der har en tid i klinikken den pågældende dag. Patienterne er sorteret efter fornavn og det er nemt med fingeren at scrolle frem og tilbage mellem patienterne.

Billede 2 – Her er der trykket på filteret og det kan ses hvor let det er at vælge en specifik kalender, ud fra klientens tid i kalenderen og kønnet på patienten. Man kan også som angivet i eksemplet nedenfor kombinere filtre for yderligere sortering.

Er medPORT godkendt af Medcom? 2017-01-30T14:35:33+01:00

Ja, Medcom har godkendt medPORT. Faktisk er medPORT udviklet i tæt samarbejde med souschef Ib Johansen fra Medcom. Godkendelsen af medPORT dækker over en sikker og effektiv opsamling, samt afsendelse laboratoriesvar i lægepraksisser i Danmark. Alt fra sikkerhed i overførslen, procedurer i forbindelse med brugernes anvendelse af medPORT, samt kvaliteten i EDIFACT filerne er blevet endevendt og testet af Medcom, som med sin godkendelse har kvalitetsstemplet medPORT.

Se godkendelsen af medPORT hos Medcom her

Kan alle bruge medPORT? 2017-01-30T14:35:20+01:00

Nej, desværre ikke – endnu.

Idag er medPORT kompatibelt med journalsystemerne EG Clinea, XMO, og NOVAX.

Dvs. at 4 ud af 5 lægepraksisser uden videre kan få glæde af medPORT. Vi arbejder løbende på at komme i dialog med de resterende journaludbydere. Benytter du ikke en af ovenstående udbydere kan du med fordel kontakte din leverandør og spørge ind til, hvornår det bliver muligt at få medPORT integreret til netop jeres journalsystem.

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os direkte og høre hvad status er.

Vi er en klinik med flere ydernumre – kan medPORT også håndtere det? 2017-01-30T14:35:08+01:00

Ja, medPORT kan sagtens håndtere at klinikker har flere ydernumre. I praksis fungerer det således, at medPORT tjekker i journalsystemet hvilken læge patienten er tilknyttet i journalsystemet, og matcher herefter overførslen med det rette ydernummer. I tilfælde af, at patienten ikke er tilknyttet en specifik læge vil medPORT brugeren blive mødt med en pop-op meddelelse hvor den relevante læge i klinikken vælges.

Kan medPORT modtage analyser fra flere apparater samtidig? 2017-01-30T14:34:46+01:00

Ja, der er ikke nogen forhindringer eller ventetid i forhold til at benytte flere apparater samtidigt i medPORT. Det betyder, at alle der benytter laboratoriets POC apparater kan arbejde samtidig og uden ophold eller ventetid ved medPORT.

Nedenfor et eksempel på at der tages flere prøver og modtages resultater fra forskellige apparater samtidigt.

Er det sikkert at bruge medPORT? 2017-01-30T14:34:32+01:00

Det øger patientsikkerheden i klinikkerne markant at benytte medPORT i forbindelse med egne laboratorieprøver og håndteringen af resultaterne.

For det første medfører det, at alle i klinikken håndterer prøvesvar ens – dette er især relevant i forhold til akkreditering af klinikken.

For det andet fjerner man risikoen for fejlindtastninger af prøvesvarene, da den manuelle proces med dette forsvinder.

For det tredje er der indbygget beslutningsstøtte i medPORT. Det betyder, at der hver gang et analysesvar sendes fra medPORT til journalsystemet påføres det en advarsel i journalsystemet såfremt en eller flere af værdierne ligger over/under referenceværdien. Referenceværdierne der benyttes er leveret af Medcom, men de kan tilrettes efter klinikkens eget valg såfremt alternative referenceværdier foretrækkes.

For det fjerde er medPORT godkendt af Medcom. Denne godkendelse beror på en lang række test af sikkerheden i forbindelse med håndteringen af prøvesvar fra POC apparaterne og overførslen af disse til/fra medPORT til journalsystemet.