Sådan virker det 2017-01-30T23:00:59+01:00

Sådan fungerer medPORT

Når Point-Of-Care apparaterne er tilsluttet medPORT vil analysesvarene fra POC-apparaterne automatisk blive overført til medPORT-tabletten der er placeret ved apparaterne. Vores medPORT har touchskærm, så alt foregår uden brug af mus eller tastatur. Fra medPORT bliver resultatet – ved et enkelt tryk på skærmen – påført den pågældende patients laboratoriekort i patientjournalen.

medPORT ved selv hvilke patienter der er tjekket ind i klinikken på det pågældende tidspunkt hvilket gør det nemt og overskueligt at finde patienten som testen vedrører.

Så nemt bruges medPORT

2 sekunder – det er den tid det tager fra medPORT har modtaget resultatet fra et POC apparat til du som bruger har sendt og overført dem til journalsystemet. Så ikke nok med at klinikker der bruger medPORT sparer en masse tid, de vil ligeledes også opnå et kvalitets – og sikkerhedsløft af klinikkens patientdata.

Tager man eksempelvis udgangspunkt i en urinprøve med 5 eller 7 parametre er der altså meget tid at spare på indtastningen. Og den tid der spares kan selvfølgelig bruges på at håndtere flere patienter dagligt, eller andre praktiske opgaver.

Nedenfor er processen kort opridset:

1. Vælg patienten på medPORT (se hvor simpelt det gøres under FAQ)
2. Udfør testen
3. Når POC-apparatet har testet færdigt ses analysesvaret på medPORT-skærmen
4. Tryk “Send”
5. Resultatet sendes nu til journalsystemet og påføres laboratoriekortet i patientens journal

“Brugergrænsefladen på tabletten er “pæn”, tydelig, enkel og let anvende. Processen med at forbinde apparat med den relevante patient er hurtig at udføre og kan for en dels vedkommende udføres mens prøven analyseres. Flere forskellige analyser (på forskellige apparater og patienter) kan køre sideløbende.

Jeg oplever det som et kvalitetsløft af samme kaliber som overgangen fra analog telefoni til IPNetcoms integrerede IP telefoniløsning.

Samlet er det min vurdering at medPORT er brugervenligt, tidsbesparende og giver anledning til en langt mere sikker dataoverførsel.”

Lars Aagaard Olsen, Praktiserende læge - egen praksis

”I og med at tastearbejdet gøres nemmere, opnår vi større kvalitetssikring, som er afgørende for, at vi kan bibeholde en høj patientsikkerhed. Der er altid en risiko forbundet med manuel indtastning af testresultater. Med medPORT kan vi overføre laboratoriesvar elektronisk, hvilket gør arbejdsprocesserne markant lettere og øger kvaliteten af patientdata.

medPORT er absolut en kvalitetsmæssig god løsning i en travl hverdag og kan kun anbefales til andre, der arbejder med POCT-udstyr”

Lene Gosvig-Jensen, bioanalytiker - Lægehuset i Jyderup

“Man undgår dobbelt journalføring, hvor man bruger tid på både at notere diverse prøveresultater i journal- og laboratorieskemaet. Nu føres resultaterne direkte ind i laboratorieskemaet, så man sparer tid og får et bedre overblik.

Det giver et hurtigere overblik over patienternes laboratoreisvar. Medport gør også arbejdet mere overskueligt, når patienterne kommer til kontroller, og diverse værdier skal sammenlignes, fordi man ikke skal gennemgå patienternes journaler for at finde tidligere målte værdier”

Pia Jacobsen, Sygeplejerske - Familielægerne i Valby

“Vi har haft medPORT i klinikken siden september 2015, hvilket har været en stor gevinst for vores daglige arbejde i klinikken.

For os er det især patientsikkerheden og tidsbesparelsen ved at slippe for selv at indtaste resultaterne i laboratoriekortet der er til stor hjælp – men derudover er det også en fordel, at jeg altid nemt kan finde alle resultaterne i medPORT.

Under vores nylige akkreditering, vakte medPORT også begejstring i forhold til patientsikkerhed. Jeg er ikke i tvivl om at den sikkerhed, effektivitet og ensartede arbejdsprocesser medPORT medfører i klinikken også vil være en gevinst for andre lægepraksisser i vores situation.”

Elisabeth Nøttrup Hechmann, Sygeplejerske - Læge Hans Hechmann

“Vi har nu i næsten 12 måneder brugt medPORT i klinikken til elektronisk at overføre vores analyser fra vores 4 POC-apparater.

De sidste mange år har vi manuelt indtastet resultaterne, hvilket både var meget tidskrævende, men også med risici for, at de aflæste resultater endte i et forkert laboratoriekort – grundet “den lange vej fra apparat til laboratoriekort”.

I en travl hverdag bliver vi ofte afbrudt – og de små gule sedler med labsvar lander forkerte steder. Det slipper vi nu for med medPORT – hvor vi er sikre på, at laboratoriesvaret lander på den rette patient – helt uden gule sedler, blot med et enkelt tryk på medPORT.

Vi føler patientsikkerheden er optimeret med medPORT, og risikoen for UTH er mindsket markant – vi føler os godt rustet til den kommende akkreditering.

MedPORT er et meget simpelt og brugervenligt arbejdsredskab.

Vi kan varmt anbefale brug af medPORT – både i solopraksis og større lægehuse.”

Sanne Sørensen, Sygeplejerske - Læge Katrine Rasmussen

”Vi har siden december 2015 benyttet medPORT i vores laboratorie.  Tidligere benyttede vi en anden analyseløsning, der også kunne sende resultaterne direkte over i journalen, men vores opfattelse var, at det var omkostningstungt i både drift og service.

Med flere mindre apparater der automatisk overfører resultaterne til labkortet via medPORT har vi opnået en større fleksibilitet, øget effektivitet og ikke mindst langt bedre økonomi i forhold til omkostningerne på laboratorieapparater og analyserne.

Alt i alt har medPORT vist sig at være en stor gevinst for vores daglige arbejde og økonomien vedr. laboratorieanalyser.”

Allan Paaske Pedersen, Praktiserende læge – Brørup lægehus

“Vi har i vores store lægehus med 6 faste læger, 2 uddannelseslæger og 1 vikar tidligere benyttet et større apparat der overførte resultater til journalsystemet. Med dette apparat skulle der køres daglige kontroller, rens hver mdr., en større rens hver 3. mdr. og tekniker som skulle komme 2 gange årligt og lave servicetjek på apparatet. Dette ville vi gerne væk fra og afprøve apparater/systemer der ikke krævede dette vedligehold/service samt kontroller.

Derfor valgte vi til sammenligning, at afprøve os med medPORT og derved med nogle mindre apparater der ligeledes heller ikke kræver vedligehold på samme måde og ingen daglige kontroller, samt at alle resultater bliver overført til journalsystemet. Samtidig er medPORT meget nemt at betjene.

Vi må indrømme, at det har været et stort skridt op, at kunne sammenkoble apparater til medPORT på samme tid. Alt dette tilsammen giver os langt større fleksibilitet og effektivitet i dagligdagen. Desuden oplever vi en markant besparelse på testmaterialer og service ved at skifte til mindre apparater og medPORT.

Supporten hos medPORT er upåklagelig. De er altid hjælpsomme ved. evt. spørgsmål.

For os fungerer dette så godt, at vi har valgt at købe yderligere en enhed til vores laboratorie for at opnå endnu større effektivitet. En investering vi føler hurtigt bliver tjent hjem i forhold til den tidsbesparelse der opnås og den bekvemmelighed og sikkerhed vi oplever i vores daglige brug.”

Karen Marie Sand, Laboratoriet – Give Lægehus